ویډیوګانې

ایام: گفت‌وگو با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان

در این گفت‌وگو به مسایل گونه گونی پرداخته شده است. از نقض گسترده حقوق بشر و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغانستان گرفته تا روابط طالبان با القاعده و دیگر گروه های هراس افگن، حضور و فعالیت های داعش در افغانستان، خواست های مردم افغانستان و جهان از طالبان و چگونه گی ساختار حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان.