ویډیوګانې

موج: بررسی سفر هماهنگ کننده ویژه ملل متحد به کابل

فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفرش به کابل با شماری از مقام های طالبان به شمول وزیران داخله و خارجه طالبان دیدار کرده است.

گرداننده برنامه نازیه هاشمیار این موضوع را با شینکی کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا بحث کرده است.