افغانستان

د ۱۴۰۳ د غبرګولی ۱۴ – د ۱۰ بجو خبرونه

د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرت توقایف ویلي چې هېواد یې له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اهمیت او ددې په درک کولو  چې طالبان  «اوږدمهاله عامل»دي، د «ترهګرو سازمانونو» له نوملړه طالبان ایستلي دي.