افغانستان

شهروندان کشور بر «تشکیل دولت فراگیر» در افغانستان تاکید کردند

همزمان با خواست‌های کشورهای همسایه و جهان برای ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان، برخی از شهروندان کشور نیز از طالبان می‌خواهند که به زنان اجازه کار و سهم در حکومت شان را بدهند.

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند که به حقوق اساسی مردم حرمت بگذارند.

در تازه ترین مورد حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز خواهان ایجاد حکومت فراگیر شده و گفته است که در افغانستان واقعیتی شکل گرفته که همه واقعیت نیست.

ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان، یکی از پیش‌شرط‌های جهان برای به رسمیت شناختن طالبان است.

کشورهای منطقه و جهان نیز همواره بر ایجاد چنین حکومتی در افغانستان تاکید کرده‌اند، حتا کشورهایی که با طالبان روابط بهتر دارند.

در تازه ترین مورد حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان در نشستی در قُم گفته است که با روی کار آمدن طالبان، بیشتر قدرت در افغانستان از سوی پشتون‌ها اداره می‌شود.

به باور این دیپلومات ایرانی، ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان رمز ثبات سیاسی و شروع سازندگی است‌.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌گوید: «ما به صراحت گفته‌ایم که افغانستان برای همه افغانستانی‌هاست که اگر می‌خواهیم به شرایط بُن بازنگردیم باید به این مساله توجه کنیم. ما با طالبان ضمن تعامل، مشورت‌های خود را نیز می‌دهیم.»

برخی از شهروندان افغانستان نیز خواهان سهم دادن طالبان به تمام اقوام در قدرت هستند.

علی، باشنده کابل در این باره می‌گوید: «یک حکومت فراگیر و همه شمول باشد تا همه اقوام سهم داشته باشند، چه اوزبیک، چه هزاره و چه تاجیک، تا ثبات سیاسی به‌وجود بیاید.»

احمد، باشنده کابل می‌گوید: «می‌خواهیم یک دولت فراگیر و همه شمول باشد. همه اقوام در آن سهم داشته باشد و برای ما زمینه کار مساعد شود تا افغانستان آباد شود.»

اکنون در کابینه طالبان هیچ زنی وجود ندارد، خواست زنان این است که محدودیت‌ها از برابر آنان برداشته شود و نقش شان در مشارکت سیاسی مشخص باشد.

زهرا، یکی از باشندگان کابل می‌گوید: «به ما دختران و زن‌ها کار نیست. درس و تحصیل نیست. محدودیت‌ها روز به روز بیشتر می‌شود،می‌خواهیم این محدودیت‌ها از سر راه ما دور شود.»

مریم، باشنده کابل می‌گوید: «در این دولت باید همه اقوام سهم فعال داشته باشد..»

حالا برخی از فعالان جامعه‌ی مدنی از جهان و کشورهایی که در تعامل و رابطه‌ نزدیک با طالبان هستند، می‌خواهند تا فشارها را بر طالبان  برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول بیشتر سازند.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان در این باره می‌گوید: «واقعیت این است که منفعت مردم افغانستان هیچ‌گاه برای کشورها در اولویت نبوده و مردم افغانستان از طالبان و نظام طالبانی و اماراتی به شدت به ستوه آمده‌اند. بنابراین اگر این کشورها واقعا می‌خواهند در افغانستان ثبات سیاسی شکل بگیرد باید از بدیل حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان حمایت عملی کنند.»

پیش از این طالبان، همواره ایجاد حکومت همه شمول را رد کرده‌اند و گفته‌اند که حکومت آنان همه شمول  است

طالبان تاکید دارند که کشورها نباید نسخه‌های شان را بر آنان تحمیل کنند. در کنار مقام های ایرانی، «میخاییل گالوزین»، معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفته بود که به رسمیت شاختن طالبان به تشکیل حکومت فراگیر بستگی دارد.