افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۱۴۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۱۴۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۱۳۸ خانوداه مهاجر کشور در یک روز گذشته (شنبه، ۵ جوزا)، از پاکستان و ایران به گونه «اختیاری و اجباری» اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار و نیمروز وارد کشور شده‌اند.

خبرگزاری باختر نوشته است که ۴۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۷۲ خانواده از مسیر مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این گزارش، ۲۶ خانواده دیگر از طریق مرز پل ابریشم در ولایت نیمروز وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران یک روز پیش از این (جمعه، ۴ جوزا) نیز نزدیک به ۱۵۰ خانواده مهاجر افغانستان را به گونه اختیاری و اجباری اخراج کردند.