افغانستان

دیپلوماسی مدرن: افغانستان زیر اداره طالبان منشا «تروریزم» در منطقه است

نشریه دیپلوماسی مدرن در یک تحلیل تازه گفته است که افغانستانِ زیر اداره طالبان منشا تروریزم در منطقه است.

این نشریه نوشته است که دخالت قدرت‌های خارجی مانند ایالات متحده، پاکستان، ایران و روسیه و همچنین تضاد منافع آنان در افغانستان، عامل مهم تدوام «تروریزم» در این کشور بوده است.

در این تحلیل آمده است که پاکستان نیز نقش پیچیده و اغلب متناقضی را در افغانستان بازی کرده است.

هرچند طالبان حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کرده‌اند و می‌گویند که داعش را نیز نابود ساخته‌اند.

اما نشریه دیپلوماسی مدرن نوشته است که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی‌ها در مورد تبدیل شدن این کشور به بستری برای «تروریزم جهانی» را زنده کرده است.

این نشریه نوشته است که ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان برای حفظ «منافع راهبردی»، از برخی عناصر طالبان حمایت می‌کنند و آن را موازنه‌ای در برابر نفوذ هند در منطقه می‌دانند.

در این تحلیل دیپلوماسی مدرن آمده است که حمایت پاکستان از عناصر طالبان به «بی‌ثباتی مداوم و تروزیرم در افغانستان» کمک کرده است.

در این تحلیل، پویایی سیاسی-اجتماعی داخلی افغانستان از عوامل دیگر تداوم این وضعیت عنوان شده و گفته شده که این امر نیز مبارزه با «تروریزم» را پیچیده‌تر ساخته است.

نشریه دیپلوماسی مدرن همچنین نوشته است که «اقتصاد ویران‌شده» افغانستان، کمبود فرصت‌های اقتصادی همراه با فساد گسترده، بسیاری از جوانان را به سمت «افراط‌گرایی» سوق می‌دهد.

در این تحلیل آمده است که فقر مردم؛ به‌ویژه جوانان نیز زمینه سربازگیری گروه‌های «تروریستی» از جامعه افغانستان را تسهیل کرده است.

این نشریه همچنین نوشته است که «تلقین و تبلیغ ایدیولوژی افراطی توسط مدارس دینی ایجاد شده از سوی کشورهای خلیج»، نقش مهمی در روند افراط‌گرا شدن جوانان در افغانستان ایفا کرده است.

این در حالی است که رییس امنیت ملی قرغزستان روز پیش در نشست امنیتی بیشکک با حضور نماینده‌های امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که حضور «گروه‌های تروریستی» در شمال افغانستانِ زیر اداره طالبان، مرزهای این کشورها را تهدید می‌کند.