افغانستان

هفته جهانی محیط زیست؛ اشتراک مردم در پاکسازی شهر فیض‌آباد

شماری از باشندگان شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به مناسبت هفته جهانی محیط زیست در حشر پاکسازی شهرشان شرکت کردند.
این حشر از سوی ریاست حفاظت محیط زیست با همکاری ریاست شاروالی و برخی از نهادهای دیگر در این ولایت برگزار شده است.

فیض الرحمن ابراهیمی، رییس حفاظت محیط زیست شهر فیض آباد می‌گوید که این برنامه برای پاکی محیط زیست و صفایی شهر برگزار شده است.

او از باشندگان فیض آباد خواست که برای حفظ محیط سالم دریای کوکچه را آلوده نکنند.

محمد اسماعیل سامی سرپرست ریاست شاروالی شهر فیض آباد در این باره گفت که این برنامه شش روز پیش آغاز شد و تا ده روز ادامه خواهد داشت و روزانه ۱۵۰ تن مشغول کار و بیش از ۱۰۰ متر مکعب زباله جمع آوری شده است.

گفتنی است که در این برنامه برای کارگرانی که در حشر عمومی مشغول کار هستند، ۱۰۰ دالر امریکایی دریافت خواهند کرد.