افغانستان

منابع: سومین نشست دوحه شامل سه جلسه خواهد بود

برخی اشتراک‌کنندگان نشست دوم دوحه می‌گویند که در نشست پیش‌روی نمایندگان ویژه سه نشست در زیر مجموعه خود دارند.

به گفته آنان، قرار است ملل متحد در ۳۰ جون نشست نمایندگان ویژه و در پی آن نشست آن‌ها با مقام‌های طالبان را برگزار کند.

منابع می‌گویند که تاکنون تصمیم دعوت نمایندگان جامعه مدنی به این نشست نهایی نشده است.

سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که با بحث در مورد مبارزه با مواد مخدر، سکتور خصوصی و تغییرات اقلیمی در نشست دوحه موافق اند؛ اما با آن‌هم طالبان تاکنون اشتراک شان را در نشست دوحه تایید نکرده‌اند.

با این حال، ملل متحد نیز به گونه رسمی آجندای نشست سوم دوحه را مشخص نکرده است.

نشست سوم دوحه در سی‌ام جون و اول جولای برگزار می‌شود؛ نشستی که به گفته ملل‌متحد چشم‌انداز تعامل بیش‌تر جهان با افغانستان را در پی خواهد داشت.

یک اشتراک‌کننده نشست دور دوم دوحه می‌گوید، نشست پیش‌رو سه نشست در زیر مجموعه خود دارد: نشست ملل‌متحد با نمایندگان ویژه، نشست نمایندگان طالبان با نمایندگان ویژه و در نهایت نشست سومی میان نمایندگان ویژه و نماینده‌های جامعه مدنی افغانستان.

اما به گفته‌ این عضو شرکت کننده در نشست دوم دوحه، تا هنوز تصمیم دعوت نمایندگان جامعه مدنی نهایی نشده است.

فیض محمد زلاند، اشتراک‌کننده نشست دوم دوحه در این باره به آمو گفت: «در فارمت دوحه، بحث‌های دیگری شامل آجندا است. در نشستی که میان ملل‌متحد و نمایندگان ویژه برگزار می‌شود، ارزیابی فریدون سینرلی اوغلو نماینده ویژه سازمان ملل روی تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان، بحران بشری، ادغام جامعه مدنی، مسائل حقوق بشری و آموزش زنان؛ ممکن است از مهم ترین بخش‌های آجندا باشند، که میان نمایندگان کشورهای عضو ملل متحد بحث شود.»

طالبان گفته‌اند که با بحث تغییرات اقلیمی، وضعیت سکتور خصوصی و مبارزه با مواد مخدر در نشست دوحه موافق‌اند؛ اما این که آیا به این نشست می‌روند یا نه روشن نیست.

ملل‌متحد هم از آجندای نشست دوحه چیزی نگفته است. یک دیپلمات ارشد به آمو گفت، که احتمال می‌رود طالبان در نشست پیش‌رو اشتراک کنند.

طارق فرهادی، آگاه سیاسی درباره نشست سوم دوحه گفت: «فراگیر بودن حکومت، مشارکت زنان و آموزش زنان  از مسائلی اند، که ملل‌متحد از آن‌ها نمی‌گذرد.

به گفته این آگاه سیاسی امکان دارد در این نشست کم‌تر به این مباحث پرداخته شود و یا بحث شود اما اعلام رسمی نشود؛ به هر حالت ملل‌متحد از این مسائل نمی‌گذرد. به گفته این آگاه سیاسی “ملل‌متحد طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد تا زمانی که حقوق زنان تضمین نشود.»

تعیین یک فرستاده ویژه برای افغانستان و اهدافی چون شکل‌گیری دولت فراگیر با مشارکت کامل زنان در ساختارها، بهبود وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان، رسیدگی به بحران بشری و در نهایت ادغام دوباره افغانستان به جامعه جهانی از مهم‌ترین بخش‌های ارزیابی مستقل ملل‌متحد و فرایند دوحه بود؛ اما ظاهرا مخالفت‌های طالبان، این بخش‌های کلیدی را به حاشیه برده‌است.

چنانچه یک دیپلمات ارشد هم گفته، بحث روی حقوق بشر و زنان در آجندای گفتگوی نمایندگان ویژه با طالبان نیست، در شرایطی که ملل‌متحد از نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان همواره انتقاد کرده است.

پیش‌تر یک دیپلمات ارشد به آمو گفت که بحث روی تعیین یک فرستاده ویژه برای افغانستان در نشست پیش‌روی دوحه منتفی است و دعوت اعضای جامعه مدنی هم به این نشست نهایی نشده است.