افغانستان

مقام ایرانی: در صورت ایجاد شغل به «اتباع غیرمجاز» محاکمه و مجازات خواهند شد

مهدی باب‌الحوائجی، معاون استاندار تهران و فرماندار شهر ری به کارفرماهای ایرانی هشدار داد در صورت ایجاد شغل و همکاری به «اتباع غیرمجاز» محاکمه و مجازات خواهند شد.

آقای باب‌الحوائجی امروز در جریان اجرای «گشت ویژه شناسایی و جمع‌آوری اتباع و مهاجرین خارجی غیرمجاز» در سطح شهرستان ری افزوده است: «امروز مقابله با اتباع غیرمجاز، مثل مقابله کردن در زمان جنگ است، مثل زمانی است که بچه‌های ما اسلحه دست گرفتند و رفتند شهید شدند، اطراف خانواده‌های ما مین‌گذاری اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی شده است.»

این مقام همچنین به مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نیز هشدار داد که در صورت فراهم کردن مسکن به «اتباغ غیرمجاز» مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

گفتی است که دولت ایران در ماه‌های اخیر روند جمع‌آوری مهاجران «غیرمجاز» افغانستان و اخراج اجباری آن‌ها به افغانستان را تسریع کرده و روزانه هزاران نفر را این کشور اخراج می‌کنند.