افغانستان زنان

بخش زنان سازمان ملل: محدودیت‌های وضع‌شده طالبان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان اثر گذاشته است

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، بر تمام بخش‌های زندگی زنان و دختران در افغانستان اثر منفی گذاشته است.

بر بنیاد این گزارش، ممنوعیت تحصیل و آموزش از سوی طالبان در افغانستان، ازدواج‌های زیر سن دختران را ۲۵ درصد، فرزندآوری زودهنگام را تا ۴۵ درصد و مرگ‌ومیر احتمالی مادران را تا ۵۰ درصد افزایش داده است.

این سازمان می‌گوید که این گزارش را بر اساس تحلیلی با کمک سازمان بین‌المللی مهاجرت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که این گزارش را بر اساس مشاوره‌ها و مصاحبه‌ها با بیش از ۷۰۰ زن افغانستان از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، ارائه کرده است.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعدد و روزافزونی را بر زنان و دختران افغانستان به شمول حق آموزش و تحصیل، وضع کردند.

یک مقام ملل متحد به تازگی گفته است که ۱.۴ میلیون زن و دختر از حق آموزش در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، محروم هستند.

طالبان تا اکنون هیچ تغییری در سیاست شان در قبال زنان و دختران در افغانستان نیاورده‌‌اند.