افغانستان

ایران و پاکستان نزدیک به ۱۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۱۵۰ خانوده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۱۴۹ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (جمعه ۴ جوزا) از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گفته است که ۶۲ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۲۷ خانواده از مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

هم‌زمان با این ۴۰ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و ۲۰ خانواده مهاجر دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که ایران و پاکستان سه روز پیش (چهارشنبه هفته گذشته ۲ جوزا) نیز بیش از ۳هزارو۵۰۰ مهاجر کشور را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.