افغانستان

اوچا: وضعیت بشری در ولایت‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌ها «بحرانی» است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که وضعیت بشری در ولایت‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌ها در افغانستان، همچنان «بحرانی» است.

این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که وضعیت کنونی نیاز به «بسیج فوری» منابع بیش‌تر جهت رسیدگی به نیازهای فزاینده بشردوستانه و صحی مردم در این ولایت‌ها دارد.

در گزارش اوچا آمده است که سازمان جهانی بهداشت از ۱۰ تا ۲۳ می، بیش از ۲۰۰ تُن دارو و تجهیزات پزشکی را از انبارهای مختلف برای پشتیبانی از مراکز سیار صحی و کلینیک‌ها در این ولایت‌ها، بسیج و توزیع کرده است.

بر اساس این گزارش، سازمان جهانی بهداشت بیش از ۲۵ تُن دارو و ملزومات پزشکی ضروری و نجات بخش به‌شمول «کیت‌های حیاتی برای مقاصد مختلف درمان» را به شفاخانه ولایتی غور و تیم‌های سیار صحی در این ولایت تحویل داده است.

اوچا می‌گوید هدف از توزیع این کمک‌های صحی، مراقبت از مردم آسیب‌دیده از سیلاب‌ها در ولایت غور که شدیدترین آسیب را این رخ‌دادهای طبیعی دیده‌اند، است.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، سازمان جهانی بهداشت از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ می، به حدود ۲۶هزارو۶۲۸ تن در ولایت‌های بغلان، تخار وبدخشان، کمک‌های صحی انجام داده است که شامل ۱۶هزارو۹۰۳ زن و ۹هزارو۷۲۵ مرد می‌شوند.

این در حالی است که سیلاب‌های ویران‌گر اخیر در سراسر کشور، تا اکنون جان بیش از ۳۴۰ تن را گرفته است و خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولایت‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌ها وارد کرده است.

اما آسیب‌دیدگان این سیلاب‌ها می‌گویند که تا اکنون کمک‌های بسنده و کافی برای آنان صورت نگرفته است.