افغانستان

رییس امنیت قرغزستان: حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان مرزهای کشورهای مشترک‌المنافع را تهدید می‌کند

کامچی بک تاشیف، رییس کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان گفته است که «حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان»، مرزهای کشورهای مستقل مشترک المنافع را تهدید می‌کند.

طالبان پیش از این حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کردند و ادعا می‌کنند که داعش را در افغانستان نابود ساخته‌اند.

اما بر بنیاد گزارش خبرگزاری تاس روسیه، رییس امنیت قرغزستان در نشست امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک این کشور گفته است: «تعداد فزاینده گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان، تهدیدی برای امنیت مرزهای جنوبی کشورهای مشترک المنافع (پیمان امنیت جمعی) است».

او در این نشست که رییسان اجرایی اداره‌های امنیت ملی و سرویس‌های ویژه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت داشتند، همچنین گفته است: «تمرکز تروریست‌ها در ولایات شمالی افغانستان افزایش یافته است؛ تا یکپارچگی مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترک المنافع را تهدید کند».

کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل کشورهای آسیای مرکزی و روسیه می‌شوند.

رییس امنیت قرغزستان در این پیوند همچنان می‌گوید که سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و «حامیان آنان» به دنبال استفاده از تنش‌های اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان «برای حل وظایف استراتژیک خود» هستند.

کامچی بک تاشیف گفته است که در رابطه با درگیری بین فلسطین و اسرائیل، وضعیت قومی و مذهبی در سطح جهان؛ به‌ویژه در مناطقی که جمعیت عمدتاً مسلمان دارند به شمول کشورهای مستقل مشترک المنافع را تحت تاثیر قرار داده است و خطر تشدید درگیری‌های میان‌قومی و مذهبی افزایش یافته است.

این در حالی است که در حمله اخیر داعش در حومه مسکو که «بزرگ‌ترین حمله فرامرزی» این گروه در طی سال جاری عنوان می‌شود، دست‌کم ۱۴۱ تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند.