افغانستان

۲۳ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان رها شدند

طالبان می‌گویند که ۲۳ تن از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان در شهر کراچی آزاد شده‌اند.

به گفته سر قونسل طالبان در پاکستان، این افراد پس از آزادی به افغانستان برگشت داده شدند.

او‌ می‌گوید که در میان این افراد یک کودک نیز است.

براساس آمارهای طالبان، پاکستان از یک سال بدین سو چهار هزار و ۲۲۸ تن از زندانیان افغانستان را به شمول زنان و کودکان از زندان‌های این کشور آزاد کرده است.