جهان

ديوان بین‌المللی کیفری به اسرائیل دستور داد حمله بر رفح را متوقف کند

دیوان بین المللی دادگستری امروز (جمعه) به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی خود در شهر رفح در جنوب غزه را فورا متوقف کند.

نواف سلام، رییس دیوان بین‌المللی این دادگاه گفت: «اسرائیل باید فوراً حمله خود را در رفح متوقف کند».

رفح در جنوب غزه مسیر اصلی کمک رسانی است و سازمان‌های بین المللی می‌گویند که عملیات اسرائیل مسیر غزه را قطع کرده و خطر قحطی را افزایش خواهد داد.

دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس شده است.