افغانستان

طالبان می‌گویند هیئت قطری از متقی برای سفر به قطر دعوت کرد

طالبان در یک بیانیه می‌گویند که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، وزیر دلت در امور خارجه قطر، از امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان برای سفر به قطر دعوت کرده و بر حضور آنان در نشست آینده دوحه تاکید کرده است.

بر اساس بیانیه طالبان، در این دیدار، الخلیفی گفته است که نشست آینده دوحه بدون مشارکت طالبان «نتیجه قابل توجهی به همراه نخواهد داشت».

در بیانیه طالبان آمده است که متقی موضع خود را در مورد نشست آینده دوحه روشن کرده و از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت، از جمله «تغییرات اقلیمی، سکتور خصوصی و مسائل مربوط به مبارزه با مواد مخدر» ابراز خرسندی کرده است.

وزارت خارجه قطر در مورد این دیدار چیزی ننظری نگفته است اما در بیانیه‌ای گفته است که هیئت این کشور در دیدار با مقام‌های طالبان به شمول متقی از آنان خواسته است از حقوق بشر در افغانستان «محافظت» کنند.