جهان

ستاد کل نیروهای مسلح ایران: آثار اصابت گلوله در اجزای باقی‌مانده چرخبال رئیسی مشاهده نشده است

ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نخستین گزارش درباره سانحه چرخبال رئیس‌جمهور ایران گفته است که آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی‌مانده این چرخبال مشاهده نشده است.

براساس گزارش، این چرخبال پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش‌سوزی شده است.

در گزارش أمده است: «به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب نیز استمرار می‌یابد و در بامداد صبح روز دوشنبه (ساعت ۵ صبح) با کمک پرنده‌های بدون سرنشین (ایرانی) نقطه دقیق محل سانحه مشخص و نیروهای زمینی عملیات تجسس در آن نقطه حضور پیدا می‌کنند.»

ایران در حالی ادعای ردیابی چرخبال ابراهیم رئیسی و همراهانش را می‌کند که پیش از این از نقش‌آفرینی تجهیزات ترکیه برای یافتن این چرخبال سانحه شده گزارش‌های پخش شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه آن زمان با انتشار تصاویری از دوربین دید که از طریق پهپاد «آکینجی» گرفته شده بود، نوشت که این پهپاد توانسته یک منبع گرمایی را شناسایی کند که می‌تواند مربوط به بقایای چرخبال باشد.

 به گزارش این خبرگزاری، این اطلاعات به دست آمده در اختیار مقام‌های ایران قرار گرفته بود.