افغانستان

چهار غیرنظامی در انفجار کندز زخم برداشتند

باشندگان در کندز می‌گویند که در انفجار امروز یکشنبه در شهر کندز چهار غیرنظامی زخم برداشتند.

شاهدان عینی می‌گویند که این انفجار در نزدیکی مارکت صرافی در ناحیه سوم این شهر رخ داده است.

آنان می‌گویند که این انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای بوده است.

این در حالی است که بامداد امروز یکشنبه در انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یک کودک زخم برداشته است.