افغانستان

هیئت طالبان با امیر قطر و رییس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که علدالغنی برادر و امیرخان متقی در سفر شان به تهران با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی حماس دیدار کرده‌اند.

عبدالغنی برادر در راس یک هیئت بلندپایۀ طالبان برای اشتراک در مراسم تشییع ابراهم رئیسی، رییس جمهور ایران روز پنجشنبه وارد تهران شد.

وزارت خارجه طالبان درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است.

در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی مقام‌های کشورهای گوناگون منطقه به شمول رییس دفتر سیاسی حماس و امیر قطر اشتراک کردند.