افغانستان

بلینکن در واکنش به یافته‌های سیگار: روی هرگونه پیامدهایی که نیازمند دنبال باشند کار می‌کنیم

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که گزارش سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در مورد دسترسی طالبان به بخشی از کمک‌های مالی ایالات‌متحده را تازه دریافت کرده‌است و روی «هرگونه پیامدهایی که باید به‌دنبال داشته باشد» کار خواهند کرد.

آقای بلنیکن که روز گذشته به کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور‌ از بهر ارائه سیاست ایالات متحده در سال روان میلادی رفته بود، با پرسش‌‌های جدی اعضای این کمیته در مور مساله افغانستان روبه‌رو شد.

از این میان، مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از انتونی بلینکن خواست تا در ماه سپتمبر سال روان در مورد خروج از افغانستان به این کمیته گواهی بدهد.

انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره سیاست کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ توضیح داد.

افغانستان هم یکی از محورهای این نشست بود. یکی از اعضای این کمیته با استناد به گزارش سیگار، یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان که گفته بخشی از کمک‌های ایالات متحده برای مردم افغانستان به‌دست طالبان رسیده، از آقای بلینکن می‌‌پرسد، که در این راستا چه اقدام‌های انجام داده‌ست.

براین مست، عضو کمیته روابط امو‌ر خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از بلینکن پرسید: «اکنون شما به معنای واقعی کلمه به مردم امریکا دروغ می‌گویید که این دالرهای کشور مستقیم به دست کسانی رفت که از آنان خواسته شده بود این کار را انجام دهند. این شرکای تطبیق کننده که به آن اشاره شده است و مستقیم به طالبان پول پرداخت کرده اند؛ گاهی اوقات به آن برچسب مالیات می‌دادند، گاهی به آن برچسب مالیات بر ارزش افزوده می‌دادند، گاهی اوقات آن را چیزهای مختلف برچسب‌ می‌زدند.»

وزیر خارجه ایالات متحده اما می‌گوید این کمک‌ها از مجراهای ملل‌متحد به مردم افغانستان فرستاده می‌شود و به‌دست طالبان نمی‌رسد، هرچندی که روی این گزارش سیگار نیز کار می‌کنند.

بلینکن گفت: «ما به تازگی این گزارش را دریافت کرده‌ایم، و بر روی هرگونه پیامدهایی که باید در قبال داشته باشد کار خواهیم کرد.»

بخشی دیگر از گقته‌ها، در مورد افغانستان مساله خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان بود؛ مایکل‌ مک‌کال رییس کمیته، روابط خارجی مجلس نمایندگان که سرگرم پژوهش پیرامون روند خروج از افغانستان است، از آقای بلینکن نیز خواست که در این مورد در ماه سپتمبر سال روان به این کمیته گواهی بدهد.

مایکل مک‌کال به بلینکن گفت: «ما در حال انجام تحقیقات در مورد خروج از افغانستان هستیم و ما گزارشی از آن را در ماه سپتمبر منتشر خواهیم کرد. آیا متعهد می‌شوید که در جلسه استماع در این کمیته برای یک جلسه استماع در مورد افغانستان حضور پیدا کنید.»

در ادامه در پاسخ به این درخواست آقای مک‌کال، آقای بلینکن می‌گوید، هرچند در راستای تهیه پژوهش پیرامون خروج از افغانستان به‌باور او وزارت خارجه ایالات متحده همکاری‌های قابل توجه داشته؛ اما با آن‌هم بهتر است، گروه‌های کاری گفت‌وگو کنند.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید: «ما با حسن نیت در این امر مشارکت داشته‌ایم. من فکر می کنم با شمارش ما مصاحبه‌های رونویسی شده را با ۱۵ نفر فعلی یا سابق تسهیل کردیم.»

ایالات متحده در ۳۱ آگست ۲۰۲۱ به حضور‌ ۲۰ ساله‌اش در افغانستان پایان داد، از افغانستان خارج شد. خروج ایالات متحده اما با انتقادهای در داخل و خارج از ایالات متحده همراه‌‌ست. در حال حاضر هم بربنیاد گفته‌های برخی مقام‌های امریکایی، ایالات متحده، بزرگ‌‌‌ترین ارائه دهنده کمک‌های بشری به مردم افغانستان است؛ اما نگرانی‌های وجود دارند که این کمک‌ها به‌دست طالبان برسد. به تازه گی سیگار گفته است که ده میلیون و ۹۰۰ هزار دالر مالیه دهنده گان امریکایی از آغاز حاکمیت طالبان به اداره‌های آنان پرداخت شده است.