افغانستان

هیئت قطری از طالبان خواهان اشتراک در نشست دوحه شد

یک هیئت قطری به رهبری محمد بن عبدالعزیز آلخلیفی وزیر دولت در امور خارجه قطر در دیدار با مقام‌های طالبان خواهان اشتراک هیئت طالبان در نشست سوم دوحه شد.

ارگ زیر اداره طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که آلخلیفی در دیدار با عبدالغنی برادر معاون رییس‌وزیران طالبان خواستار اشتراک نماینده طالبان در سومین نشست نمایندگان ویژه افغانستان در دوحه شده است.

ارگ ادعا کرده است که وزیر دولت در امور خارجه قطر گفته که بدون حضور نماینده طالبان چنین نشست‌ها «بی نتیجه» بوده و در این زمینه موضع خود را به سازمان ملل متحد روشن کرده است.

وزارت خارجه‌قطر تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

ارگ زیر اداره طالبان در اعلامیه جداگانه گفته است که عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس‌وزیران طالبان در دیدار با آخلیفی از قطر خواسته است در بخش استخراج معادن، صحت، انرژی و ترانسپورت سرمایه‌گذاری کند.

با این حال، وزارت دفاع زیر اداره طالبان در اکس نگاشته است که هیئت قطری در دیدار با محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان بر «تقویت روابط دوستانه با مردم افغانستان» تاکید کرده است.

مقام‌های قطری تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.