افغانستان

طالبان درباره نشست آینده دوحه رایزنی کردند

ارگ زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که کمیسیون سیاسی آنان به رهبری عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌ وزیران آنان درباره نشست دوحه گفت‌وگو کرده است.

قرار است سومین دور نشست دوحه به تاریخ ۳۰ ماه آینده (جون ۲۰۲۴) در قطر برگزار شود.

طالبان در دور قبلی این نشست حضور نداشتند.

هرچند تا اکنون طالبان شرایط برای اشتراک شان در این نشست را مشخص نساخته‌اند؛ اما معاون سیاسی رییس وزیران آنان پیش از این در دیدار با معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی گفت که آنان خواستار پذیرفتن موقف روشن شان در این نشست هستند.

استیفان دوجاریک در یک نشست خبری گفت که سومین دور نشست دوحه در باره افغانستان، با اشتراک نماینده‌های کشورها و میزبانی سازمان ملل، به تاریخ ۳۰ ماه جون، در دوحه برگزار می‌شود‌.