افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۳هزارو۵۰۰ مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳هزارو۵۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که ۳هزارو۵۳۷ مهاجر کشور در یک روز گذشته (چهارشنبه ۲ جوزا) از این دو کشور اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

وزارت مهاجران طالبان گفته است که یک‌هزارو۱۵۱ مهاجر کشور در یک روز گذشته از پاکستان اخراج شده‌اند.

در همین حال، این وزارت می‌گوید که ۲هزارو۳۸۶ مهاجر افغانستان نیز از ایران به گونه اختیاری و اجباری در یک روز گذشته، اخراج شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که ۷۸۱ تن که شامل ۱۴۲ خانواده می‌شوند از طریق گذرگاه تورخم و ۳۷۰ تن دیگر که شامل ۷۰ خانواده می‌شوند، از طریق مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در عین حال و بر اساس خبرنامه وزارت مهاجران طالبان، ۲هزارو۳۸۶ تن که شامل مجردان و خانواده‌ها می‌شوند از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، ۱۹ کودک بی‌سرپرست نیز شامل مهاجران برگشتی از ایران هستند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را آغاز کرده و ایران نیز روند اخراج این مهاجران را شدت بخشیده است.