افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۳۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۳۵۶ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (سه‌شنبه ۱ جوزا) از پاکستان و ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران از طریق گذرگاه۲های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این خبرگزاری زیر اداره طالبان می‌گوید که ۸۶ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۱۰۹ خانواده از مسیر مرز اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این گزارش، ۶۵ خانواده از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز و ۹۶ خانواده مهاجر دیگر نیز از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که ایران و پاکستان بیش از ۱۸۰ حانواده مهاجر کشور را با به روز دوشنبه (۳۱ ثور) به گونه اجباری و اختیاری اخراج کردند.