افغانستان

طالبان به نهادهای کمک‌رسان: از طریق حساب‌های که «ما ایجاد می‌کنیم» به سیلاب‌زدگان کمک کنید

محمد حسن آخند، رییس وزیران طالبان از نهادهای داخلی و جهانی و همچنین افراد کمک‌کننده خواسته است، از طریق حساب‌های که در وزارت مالیه آنان ایجاد می‌‌شود به سیلاب‌زدگان کمک کنند.

رییس وزیران طالبان در فرمانی به وزارت مالیه زیر اداره شان دستور داده است که حساب‌های دالری و افغانی برای کمک به سیلاب‌زدگان باز کند.

در این فرمان، هدف از ایجاد این حساب‌ها، کمک به سیلاب‌زدگان و ساختن سرپناه برای آنان عنوان شده است.

این در حالی است که پس از گذشت دو هفته از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های برخی از ولایت‌های افغانستان، برخی از آسیب‌دیدگان می‌گویند که هنوز هم کمکی به آنان صورت نگرفته است.

پیش از این برخی از جریان‌های سیاسی و نظامی و نهادهای مدافع حقوق‌بشری افغانستان از دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌ها به سیلاب‌زدگان انتقاد و ابراز نگرانی کرده‌اند.

این جریان‌ها و نهادها از سازمان‌های جهانی و داخلی کمک‌کننده خواستند که خود روند کمک‌رسانی به سیلاب‌زدگان را نظارت کنند.

در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو هفته در برخی از ولایت‌های کشور، صدها تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌های نهادهای ملل متحد، این سیلاب‌ها صدها خانه را ویران کرده‌اند و زیان‌های هنگفت مالی نیز بر باشندگان ولایت‌های مختلف کشور وارد کرده‌اند.