افغانستان

برنامه جهانی غذا: برای رسیدگی به سیلاب‌زدگان افغانستان ۱۴.۵ میلیون دالر نیاز است

برنامه جهانی غذا می‌گوید که به ۱۴.۵ میلیون دالر برای مپوشش کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیاز است.

این نهاد در گزارشی گفته است که سیلاب‌‌ها در شمال‌ افغانستان، به بیش از ۸۰‌ هزار نفر آسیب زده و بحران ناامنی غذایی را در آنجا به وجود آورده است.

بر اساس گزارش این سازمان، گرسنگی در مناطق سیل زده نیز افزایش یافته است.

این نهاد می‌گوید که کشتزارهایی که قبلا پر از گندم و سبزیجات بودند، اکنون توسط سیلاب کاملا ویران شده و محصولاتش نیز از بین رفته است.

شیا وی ولی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید: «این خانواده‌ها برای زنده ماندن به کمک‌های اضطراری و در درازمدت به سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی نیاز دارند که به محافظت از خانه ها، زمین‌ها و معیشت آنان کمک کند.»

سیلاب‌های اخیر در بخش‌هایی از کشور جان صدها تن را گرفته‌اند و ده‌ها هزار تن دیگر را متأثر ساخته‌اند.