افغانستان

رهبر طالبان ‏بودجه مالی سال ۱۴۰۳ را توشیح کرد

طالبان می‌گویند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر آنان بودجه مالی سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی را توشیح کرده ‌است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نوشته‌ای در اکس گفته است که بودجه مالی امسال آنان از «عواید ملی افغانستان» تهیه شده است.

به گفته او در این بودجه، «نیازمندی‌ها و اولویت‌های مردم» در نظر گرفته شده است.»

طالبان در باره مقدار این بودجه چیزی نگفته‌اند. پیش از این نیز از هزینه بودجه سال‌های گذشته طالبان جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.