افغانستان

طالبان ۱۰ تن را در پکتیکا و نیمروز در محضر عام شلاق زدند

طالبان ۱۰ را در ولایت‌های پکتیکا و نیمروز به اتهام‌ «سرقت» در محضر عام شلاق زدند.

در خبرنامه این دادگاه آمده است که دو تن در ولایت پکتیکا به اتهام «سرقت» ۳۰ شلاق زده شده و هردو به یک سال زندان نیز محکوم شدند.

دادگاه طالبان همچنین گفته است که هشت تن روز دوشنبه در ولایت نیمروز به اتهام «سرقت» از ۱۵ تا ۳۰ شلاق زده شدند.

طالبان در مورد هویت این متهمان جزئیات ارائه نکرده‌اند.

پیش از این طالبان نیز در ولایت بامیان یک تن را به اتهام نوشیدن نوشابه الکلی و نگهداری آن در خانه» ۳۹ شلاق دو سال زندان حکم صادر کرده بوده‌اند.

طالبان در نزدیک به دو سال پسین، صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام جرم‌های گوناگون در محضر عام شلاق زده‌اند.