افغانستان

طالبان یک تن را در بامیان در محضر عام شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان می‌گوید که یک تن در بامیان به اتهام «نوشیدن نوشابه الکلی و نگهداری آن در خانه» در محضر عام شلاق زده شده است.

در خبرنامه این دادگاه آمده است که این فرد ۳۹ شلاق زده شده و به دو سال زندان محکوم شده است.

طالبان درباره هویت این فرد طالبان جزئیات ارائه نکرده‌اند.

این در حالی است که طالبان در کمتر از دو سال پسین، صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام جرم‌های گوناگون شلاق زده‌اند.