افغانستان

اتحادیه اروپا ۴۰۰ هزار یورو به سیلاب‌زدگان افغانستان کمک می‌کند

اتحادیه اروپا می‌گوید که قرار است این اتحادیه برای آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در بغلان، بدخشان و تخار ۴۰۰ هزار یورو کمک کند.

این اتحادیه امروز در اعلامیه‌ای افزوده است که این کمک توسط شریکان بشردوستانه اتحادیه اروپا به آسیب‌دیدگان فراهم می‌شود.

اتحادیه اروپا از یک سال بدین سو ۱۵۹ میلیون یورو کمک مالی بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است.

در دو هفته گذشته چندین ولایت از جمله بغلان، غور، تخار، فاریاب، بادغیس بدخشان و سمنگان شاهد سیلاب ویران‌گر بود‌ه که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند و هزاران تن دیگر آسیب دیده‌اند.