افغانستان

باشندگان بامیان: پس از حمله بر گردشگران شهر بامیان «چهره نظامی» به خود گرفته‌ است

باشندگان بامیان می‌گویند که پس از حمله داعش بر گردشگران خارجی در این ولایت، شهر بامیان «چهره نظامی» به خود گرفته است.

وزیر خارجه‌ اسپانیا می‌گوید که عاملان حمله روز جمعه نباید بدون مجازات بمانند.مردم می گویند که افرایش تحرک‌های داعش در افغانستان، نگرانی‌های آنان را بیشتر ساخته است.

داعش شاخه خراسان مسئولیت حمله پنج روز پیش در برابر گردشگران خارجی در بامیان را بر عهده گرفت.

در این حمله شش تن به شمول سه شهروند خارجی جان باختند.

وزارت خارجه‌ی اسپانیا در یادداشتی در اکس گفته‌است که دو شهروند کشورش که در این حمله زنده مانده‌ اند از افغانستان بیرون آورده شده اند و تلاش‌ها برای انتقال قربانیان نیز ادامه دارند.

وزیر خارجه اسپانیا بر پیکار در برابر داعش سخن می‌گوید.سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در بیانیه‌ی حمله بر گردش‌گران خارجی و شهروندان افغانستان را در بامیان نکوهش کرده است.

با این حال، منابع به آمو می گویند که پس از این رویداد، مرکز بامیان چهره نظامی به خود اش گرفته است.

بسم الله تابان، رییس عمومی مبارزه با جرایم جنایی دولت پیشین می‌گوید: «بعد از حمله که در بامیان اتفاق افتاد نیروهای طالبان یک تعداد از مردم محل را بازداشت کردند که مطابق اطلاعات ما تا امروز به تعداد یازده تن را بازداشت کردند و مرکز شهر بامیان کاملن حالت نظامی به خود گرفته که یک تعداد پوسته‌های طالبان و چک پاینت های که طالبان افراز کردند بی سابقه است.»

اکنون افزایش فعالیت های داعش شاخه خراسان در افغانستان به یکی از نگرانی های جدی مبدل گشته است.

محمد رادمنش، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «افغانستان به لحاظ موقعیت جیو استراتیژیک در منطقه با موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی در انجام فعالیت‌های ناشی از ایدئولوژی های افراط گرایانه خطرناک ترین نقطه برای منطقه و در درازمدت برای جهان خواهد بود.»

داعش در حالی مسوولیت حمله بر گردشگران در بامیان را بر عهده گرفته است که طالبان پیش از این تهدید های برخاسته از داعش شاخه خراسان را در افغانستان جدی ندانسته اند و حتا در مواردی حضور داعش را در کشور رد کرده اند.