افغانستان

بنیاد عزیزی ۲۰ میلیون افغانی به سیلاب‌زدگان غور کمک کرد

میرویس عزیز، مالک بنیاد عزیزی می‌گوید که ۲۰ میلیون افغانی به سیلاب‌زدگان اخیر در ولایت غور کمک کرده است.

آقای عزیزی در نوشته‌ای در اکس گفت که این کمک‌ها قرار است از سوی همایون عزیز مدیریت شود.

پیش از این نیز آقای عزیزی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان، ۵۰ میلیون افغانی کمک کرده است.

بر بنیا‌ آمارهای طالبان، در سیلاب‌های اخیر در ولایت غور حداقل ۸۰ تن جان باختند.