افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۱۸۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۱۸۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه اجباری و اختیاری اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۱۸۷ خانواده مهاجر کشور در یک روز گذشته (دوشنبه ۳۱ ثور) از این دو کشور اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این مهاجران برگشتی از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

بر بنیاد گزارش این خبرگزاری زیر اداره طالبان، ۱۸ خانواده از طریق گذرگاه تورخم و ۲۱ خانواده از مرز اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال ۸۰ خانواده نیز از طریق گذرگاه پل ابریشم در نیمروز و همچنین ۶۸ خانواده دیگر از طریق گذرگاه اسلام قلعه در هرات به افغانستان برگشته‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم «اخراج اجباری» مهاجران افغانستان را آغاز کرده است و ایران نیز روند اخراج این مهاجران را شدت بخشیده است.