افغانستان بازرگانی

شرکت هوایی ترکیش پروازهایش به افغانستان را از سر گرفت

شرکت هوایی ترکیش پس از سه سال، پروازهایش به افغانستان را از سر گرفت.

بر بنیاد گزارش تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، این شرکت نخستین پرواز خود را بامداد امروز (سه‌شنبه ۱ جوزا) از ترکیه به مقصد کابل انجام داد.

جنک اونال، کاردار سفارت ترکیه در کابل در مراسم افتتاح پروازهای این شرکت گفته است که آغاز پروازهای شرکت هوایی ترکیش به کابل، بخش مهم در توسعه روابط انقره با کابل است.

این در حالی است که شرکت هوایی ترکیش پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست ۲۰۲۱، پروازهایش به افغانستان را متوقف ساخته بود.