جهان

علی باقری به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین شد

وزارت خارجه ایران می‌گوید که در پی جان باختن حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشین خارجه ایران، علی باقری به حیث سرپرست وزارت خارجه این کشور تعیین شده است.

وزارت خارجه ایران در خبرنامه‌ای افزوده است که گماشتن آقای باقری از سوی هیئت دولت ایران تصویب شده است.

او در عین حال معاون سیاسی وزارت خارجه ایران است.

حسین امیرعبداللهیان در سانحه چرخبال حامل رییس جمهور ایران جان باخت.

در این حادثه، ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی نیز جان باختند.