افغانستان

طالبان: امیدواریم موقف‌‌ ما برای اشتراک در نشست دوحه پذیرفته شود

معاون سیاسی رییس‌وزیران طالبان در دیدار با دیکارلو معاون دبیرکل ملل‌متحد در امور سیاسی، ابراز امیدواری کرده که موقف طالبان برای اشتراک در سومین دور نشست دوحه پذیرفته شود.

ارگ زیر اداره طالبان در اعلامیه‌ای به نقل از عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس وزیران طالبان نوشته است که نشست قبلی دوحه «به دلیل برخی کاستی‌های برگزارکنندگان»، ناتمام بود.

طالبان در دور پیشین نشست دوحه به دلیل نپذیرفتن شرایط شان اشتراک نکردند؛ اما انتونیو گوترش، دبیرکل ملل‌متحد در آن زمان به خبرنگاران گفت که شرایط طالبان قابل قبول آنان نبوده است.

معاون سیاسی طالبان هم‌چنان ادعا کرده که ۸۵ هزار زن در حکومت آنان مصروف وظایف هستند و طالبان متعهد به استخدام کادرهای مسلکی، به شمول زنان هستند.

این در حالی است که طالبان همواره از بهر وضع کردن محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران به‌شمول منع حق آموزش و کار، مورد انتقاد جامعه جهانی و فعالان حقوق زنان قرار گرفته‌اند.

عبدالکبیر یک‌بار دیگر ادعا کرده است که طالبان در نزدیک به سه سال گذشته، به تعهدات شان عمل کرده اند، «داعش ختم» شد و همچنین هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه دیگران نشده است.

اما گزارش‌های شورای امنیت ملل‌ متحد می‌رسانند که هزاران جنگ‌جوی داعش و گروه‌های دیگر هراس‌افکن به‌شمول القاعده در افغانستان حضور دارند.

بر اساس گزارش شورای امنیت ملل‌متحد، در حدود شش هزار جنگجوی داعش در افغانستان حضور دارند و القاعده نیز قادر به ایجاد مرکز‌های جدید در بخش‌های از کشور شده است.

بر اساس این خبرنامه، معاون سیاسی رییس وزیران طالبان گفته است که آنان ایجاد و دوام مشکل با جامعه جهانی را نمی‌خواهد.

عبدالکبیر همچنین تاکید کرده است که در موجودیت یوناما نیاز بر انتخاب نماینده ویژه ملل‌متحد نیست.

این در حالی است که تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان یکی از موضوعات کلیدی نشست دوحه شمرده می‌شود.

در همین حال و به ادعای اعلامیه ارگ زیر اداره طالبان، معاون دبیر کل ملل متحد در امور سیاسی گفته است که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دشوار نیست و ابراز امیدواری کرده که هیئت آنان نیز اشتراک کنند.