افغانستان

ریچارد بنت خواهان بررسی حمله بر گردشگران در بامیان شد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله مسلحانه بر گردشگران و غیرنظامیان افغانستان را نکوهش کرد و خواهان بررسی این رویداد شد.

او در نوشته‌ای در اکس گفت: «من خواستار بررسی و پاسخگویی بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشری هستم.»

در حمله روز جمعه بر گردشگران خارجی و غیرنظامیان افغانستان شش تن به شمول سه شهروند خارجی و سه غیرنظامی کشته شدند.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

طالبان مدعی‌ هستند که هفت تن را به اتهام دست داشتن به این حمله مسلحانه بازداشت کرده‌اند.