افغانستان

بسته ماندن گذرگاه تورخم به‌روی رفت و آمد برای چهارمین روز پیهم

گذرگاه تورخم برای چهارمین روز پیهم به روی رفت و آمد مسافران و موتر‌های باربری بسته است. برخی از شهروندان افغانستان به ویژه بیمار داران به آمو می‌گویند که بسته ماندن این گذرگاه آنان را با چالش‌های فراوانی رو به رو کرده است.

خانواده‌ها و بیمار داران در دو سوی این گذرگاه برای باز شدن راه لحظه شماری می‌کنند.

شماری از شهروندان افغانستان به آمو می‌گویند که بسته ماند گذرگاه تورخم بروی رفت و آمد، آنان با را مشکلات جدی روبرو کرده است.

به گفته‌ی آنان ده‌ها خانواده که به هدف تداوی بیماران شان به پاکستان میروند، در نتیجه بسته ماندن گذرگاه تورخم با چالش‌‌های چشم گیری روبرو‌اند.

حاجی رسول، باشنده فاریاب می‌گوید: «ما با مشکلات خیلی جدی در گذرگاه تورخم روبرو هستیم. ده خانواده برای تداوی مریضان شان به پاکستان اینجا در تورخم منتظر هستند تا این گذرگاه باز شود. از دولت دولت پاکستان میخواهیم تا هرچه زود تر این گذرگاه را بازگشایی کند.»

واحد الله، باشنده ننگرهار گفت: «ما با مشکلات خیلی جدی در گذرگاه تورخم روبرو هستیم. ده خانواده برای تداوی مریضان شان به پاکستان اینجا در تورخم منتظر هستند تا این گذرگاه باز شود. از دولت دولت پاکستان میخواهیم تا هرچه زود تر این گذرگاه را بازگشایی کند.»

همزمان با این؛ شماری از راننده‌ها نیز با انتقاد از رویکرد پاکستان می گویند که از چهار روز بدینسو اجازه رفت و آمد را از گذرگاه تورخم نیافته‌اند.

نادر شاه، راننده گفته است: «از پنج روز به این طرف اجازه نیافته ام تا از گذرگاه تورخم عبور کنم. همانند من ده ها رانند دیگر در دو طرف مرز گیر مانده‌اند.»

مسوولان پاکستانی در گذرگاه تورخم اما می‌گویند که تلاش ها ادامه دارند تا پس از تنظیم سیستم های الکترونیکی در ساختمان جدید؛ این گذرگاه فردا بازگشایی شود.

ابراهیم، مسئول بخش تخنیکی گذرگاه تورخم-پاکستان می‌گوید: «سه روز شده که گذرگاه بسته است. اما تلاش های شبانه روزی ادامه دارد تا هر چه زود تر سیستم های الکترونیکی در ساختمان جدید جابجا شود. با آنکه ما تلاش های جدی ما برای تنظیم سیتسم ها ادامه دارد اما یک روز دیگر برای انتقال و نصب سیستم مهاجرتی در ساختمان جدید ضروری است.»

گذرگاه تورخم یکی از مسیر های پر رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان شمرده می‌شود که روزانه از این گذرگاه صد ها تُن کالای بازرگانی صادر و وارد می شود و هزاران شهروند افغانستان به پاکستان از همین راه رفت و آمد دارند.

چهار روز پیش اما پاکستان اعلام کرد که گذرگاه تورخم به دلیل انتقال بخش کنترول پاسپورت و دیگر خدمات مهاجرتی به ساختمان جدید، برای سه روز بسته می‌شود. اکنون اما مسوولان پاکستانی در گذرگاه تورخم می گویند که احتمالآ پس از جابجایی سیستم ها در ساختمان جدید، این گذرگاه فردا بازگشایی شود.