افغانستان جهان

۳۰۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با «ناامنی حاد غذایی» در جهان مواجه هستند

برنامه جهانی غذا می‌گوید که ۳۰۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با «ناامنی حاد غذایی» در جهان مواجه هستند.

این سازمان در گزارشی گفته است که این تعداد گرسنه در ۷۲ کشور و در مناطقی که «داده‌ها در دست‌رس هستند»، مشخص شده‌اند.

در این گزارش مشخصاً در مورد وضعیت افغانستان چیزی گفته نشده؛ اما آمده است که ۴۲ میلیون نفر در ۴۵ کشور جهان در وضعیت «اضطراری یا بدتر از گرسنگی» قرار دارند.

در این گزارش همچنین آمده است که پیامد رژیم‌های غذایی جوامع فقیر از نظر ویتامین‌ها، موادمعدنی و سایر موادمغذی، بر سلامت و چشم‌انداز زندگی میلیون‌ها نفر دیگر در سراسر جهان اثرگذار است و آینده جوامع و کل کشورها را متثر می‌سازد.

برنامه جهانی خوراک تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، فقر، نابرابری ساختاری و پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سال‌های گذشته را از عوامل وضعیت کنونی عنوان کرده است.

این سازمان می‌گوید که این عوامل باعث شده تا گرسنگی در جهان تشدید پیدا کند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای ملل متحد، بیش از ۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشدوستانه خواهند داشت.