افغانستان

یوناما حمله بر گردش‌گران در بامیان را «تروریستی» خواند

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که از حمله بر گردش‌گران خارجی در بامیان «شوکه» شده است.

یوناما در خبرنامه‌ای در اکس گفته است: «از حمله تروریستی مرگ‌بار بر غیرنظامیان و گردش‌گران در بامیان، مرکز افغانستان، عمیقاً شوکه و وحشت‌زده شده‌ایم».

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به قربانیان این حمله تسلیت گفته است و هم‌چنان افزوده که در بررسی این رویداد کمک خواهد کرد.

در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حمله مسلحانه بر گردش‌گران خارجی در بامیان گفته است که این حمله را «تروریستی» می‌داند و آن را محکوم می‌کند.

هم‌زمان با این امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور در دولت پیشین با انتقاد از طالبان در پیوند به این حمله گفته است که چنین رویدادی «بدور از انتظار» نبود.

او در اکس نوشته است: «هنگامی که یک گروه تروریستی برای تامین امنیت گردش‌گران بین‌المللی تعیین می‌شود، حادثه ترسناک قابل انتظار است».

در حمله مسلحانه دیروز بر گردش‌گران خارجی در مرکز بامیان، هفت تن به‌شمول چهار گردش‌گر خارجی جان باختند.

مسئولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است.