افغانستان

اتحادیه اروپا حمله مسلحانه در بامیان را محکوم کرد

اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای حمله مسلحانه بر غیرنظامیان و گردشگران خارجی در ولایت بامیان را «شدیداً محکوم» کرد.

نبیله مسرالی سخنگوی اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه افزود: «ما حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران خارجی که از بامیان بازدید می‌کردند را به شدت محکوم می‌کنیم.»

اتحادیه اروپا همچنین با قربانیان این رویداد نیز غم‌شریکی کرده است.

در حمله مسلحانه بر گردشگران در بامیان سه شهروند خارجی و یک شهروند افغانستان کشته شدند و چهار تن دیگر به شمول سه شهروند افغانستان زخمی شده‌اند.

تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی نپذیرفته است.