افغانستان

توماس وست: خشونت راه حل نیست

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در واکنش به حمله مسلحانه بر غیرنظامیان از جمله گردشگران خارجی در بامیان گفته است که خشونت راه حل نیست.

آقای وست با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته است: «افکار ما با کسانی است که عزیزان خود را از دست داده‌اند.»

او تاکید کرده است که آنان از شنیدن این حمله «بسیار اندوهگین و متاثر» هستند.

در حمله مسلحانه بر گردشگران در بامیان سه شهروند خارجی و یک شهروند افغانستان کشته شدند و چهار تن دیگر به شمول سه شهروند افغانستان زخمی شده‌اند.

هر چند طالبان تا هنوز در مورد هویت این گردشگران کشته شده چیزی نگفته‌اند اما نیویورک تایمز به نقل از صفی الله رائد، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بامیان گزارش داده است که سه گردشگر کشته شده در بامیان شهروندان اسپانیا بودند.

تا هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی نپذیرفته است.