جنوب آسیا

جبهه آزادی مدعی کشتن سه عضو طالبان در کابل شد

جبهه آزادی در خبرنامه‌ای مدعی شده است که در حمله افراد این جبهه در کابل، سه «محافظ» رهبر طالبان کشته‌ شدند.

این جبهه ادعا کرده است که این حمله در «کمربند امنیتی» موقت ارگ در نزدیکی مسجد شاه دو شمشیره در مرکز شهر کابل صورت گرفته است.

به ادعای این جبهه، در این حمله یک عضو دیگر طالبان زخمی شده است.

طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته‌اند.