افغانستان

منبع: در حمله بامیان هفت تن به شمول چهار شهروند خارجی کشته شدند

یک منبع آگاه از بامیان می‌گوید که در حمله مسلحانه روز جمعه در ولایت بامیان هفت تن به شمول چهار شهروند خارجی و سه شهروند افغانستان جان باختند.

به گفته این منبع، در این حمله که در شهر بامیان رخ داد، در میان شهروندان خارجی که در این رویداد جان باختند یک زن نیز است.

طالبان در باره هویت قربانیان این رویداد چیزی نگفته‌اند اما به گفته منبع، این افراد شهروندان روسیه بودند.

طالبان شمار تلفات این رویداد را چهار تن به شمول سه شهروند خارجی و یک شهروند افغانستان گفته‌اند.

طالبان شمار زخمیان را چهار تن به شمول سه شهروند خارجی گفته‌اند. به گفته منبع، در این رویداد هفت تن دیگر زخمی ‌شده‌اند.

منبع همچنین می‌گوید که این حمله توسط یک فرد مسلح که لباس طالبان را بر تن داشت انجام شده و پس از رویداد از محل فرار کرده است.

طالبان می‌گویند در پیوند به این رویداد چهار تن را بازداشت کرده‌اند.

به گفته منبع، پزشکان شفاخانه از تماس با دیگران از سوی طالبان منع شده‌اند.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.