افغانستان

منابع: برخورد موشک‌های نظامیان پاکستانی جان پنج تن را گرفت

منابع از ولسوالی دند پتان پکتیا می‌گویند که در نتیجه برخورد موشک‌های نیروهای پاکستانی پنج تن کشته شدند و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

دو منبع از ولسوالی دند پتان پکتیا در تماسی به آمو می‌گویند که در میان کشته شدگان یک تن آن زن و یک تن دیگر آن یک کودک است.

از سویی هم منابع در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا نیز از ادامه درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی خبر می‌دهند.

این درگیری‌ها از پنج روز بدینسو میان طالبان و نیروهای پاکستانی ادامه دارند، پیش از این برخی از منابع گفته‌اند که یکی از دلیل‌های مهم این در گیری‌ها ایجاد یک پاسگاه در بخش‌های صفری از سوی نظامیان پاکستانی است.

ولی محمد یک بزرگ قوم در ولسوالی زازی آریوب می‌گوید که این موضوع باید از راه گفتگو حل شود.