افغانستان

قمی: نشست آینده دوحه مبتنی بر واقعیت‌های منطقه و افغانستان باشد

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دیداری با نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان گفته است که موضوعات و محورهای نشست آینده دوحه «مبتنی بر واقعیات منطقه و افغانستان باشد».

او در نوشته‌ای در اکس همچنین گفته است که «اقدامات کشورهای فرامنطقه تاکنون بر حل بحران و چالش‌های افغانستان مفید واقع نشده و در صورت استمرار این وضعیت، سر ریز چالش‌ها گریبانگیر اروپا نیز خواهد شد‌».

او گفته است که ایران آماده است «بر بنیاد مشورت‌هایی که با جهات مختلف در افغانستان دارد به اروپا در خصوص تدوین نقشه جامع همکاری با تاکید بر منافع ملت و کشور افغانستان همکاری تازه‌ای را تعریف نماید».

نشست سوم دوحه قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود. در آستانه آغاز این نشست، نشست‌های نمایندگان ویژه کشورها، به ویژه در منطقه، افزایش یافته است.