افغانستان

انستیتیوت صلح امریکا: پایان جنگ در افغانستان وعده صلح را تضمین نمی‌کند

انستیتیوت صلح امریکا در روز جهانی «زندگی با هم در صلح» گفته است که پایان جنگ در افغانستان به معنای صلح در این کشور نیست.

این انستیتیوت در یک تحلیل می‌گوید که جامعه جهانی طالبان را برای خاتمه جنگ تقدیر کرد و امنیت در این کشور افزایش یافته است اما بحران امنیت در افغانستان نادیده گرفته شده است.

در این تحلیل که از سوی دو عضو این نهاد نوشته شده است آمده است که «طالبان آغازگر چنین اقدامی بودند که به گونه معمول از روشی‌هایی مانند شورش و بمب گذاری انتحاری برای ایجاد ترس و تضعیف مخالفان کار می‌گرفتند».

در این تحلیل آمده است: «علاوه بر این، شکست آنان (طالبان) در دستیابی به توافقنامه صلح با دولت افغانستان، مسئولیت آنان را در قبال طولانی شدن درگیری بیشتر نشان می‌دهد.»

بربنیاد گزارش، در حالی که طالبان مسئول ایجاد یک محیط آرام برای درمان «زخم‌های» مردم هستند، آنان هنوز هم به سرکوب «وحشیانه» مخالفان ادامه می‌دهند و به مجازات‌ سنگین مانند بازداشت خودسرانه متوسل می‌شوند.

این انستیتیوت گفته است که مردم افغانستان نباید مجبور شوند تا میان حقوق اساسی خود و مصونیت از خشونت یکی را انتخاب کنند و آنان مستحق زندگی «باعزت با تضمین حقوق شان هستند.»

گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه ۷۲/۱۳۰ خود، ۱۶ ماه می را روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرده است.