جهان

ایران طرح جزایر سه گانه از سوی اتحادیه عرب را نکوهش کرد

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح تازه‌ی اتحادیه عرب در مورد جزایر سه گانه را غیرقابل قبول خوانده و رد کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، طرح مربوط به جزایر سه گانه ایران واقع در خلیج فارس مندرج در بیانیه‌ای سی و سومین نشست سران اتحادیه عرب در بحرین را «محکوم» کرده است.

ناصر کنعانی با تأکید بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء ابدی خاک ایران استند، گفت که اینگونه «ادعاها» بی‌اساس اند.

او هرچند از بخش‌های بیانیه پایانی در دفاع از  فلسطین و محکومیت «جنایات جنگی» در نوار غزه استقبال کرد و بر لزوم انسجام و اتحاد بیشتر کشورهای اسلامی برای متوقف کردن «جنایت‌های» جنگی اسرائیل تاکید کرد است.