افغانستان

صدها تن در هردو سوی گذرگاه تورخم گیر مانده‌اند

بسته شدن گذرگاه تورخم مسافران به ویژه بیماران را به مشکل روبه‌رو کرده است.

برخی از مسافران می‌گویند که در دو سوی گذرگاه تورخم، صدها مسافر گیر مانده‌اند و انتظار باز شدن راه را می‌کشند.

از سویی هم، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که گذرگاه تورخم به دلیل انتقال بخش خدمات بررسی ویزه و پاسپورت از یک ساختمان به ساختمان دیگر، برای سه روز به روی مسافران و موتورهای باربری بسته خواهد ماند.

پر ازدحام ترین گذرگاه میان افغانستان و پاکستان به روی مسافران بسته شده است. گذرگاهی که روزانه صدها موتر باربری و صدها مسافر و بیمار رفت و آمد می کنند.

اکنون پس از بسته شدن این گذرگاه، در دو سوی مرز شماری زیادی از شهروندان کشور انتظار باز شدن راه را می‌کشند.

زنان,، کودکان و کهن سالان از ساعت‌ها به اینسو در انتظار باز شدن این گذرگاه هستند.

شمار از شهروندان کشور که برای درمان به پاکستان می روند ناگزیر اند تا باز شدن این گذرگاه در انتظار بمانند.

در تصویرها دیده می‌شود که زنان بیمار در ولچرها سرگردان هستند و برای باز شدن این گذرگاه لحظه شماری دارند.

موترهای باربری نیز اجازه رفت‌وآمد از گذرگاه تورخم را ندارد و حجم موترها نیز در دو سوی مرز بیشتر شده است.

برخی از مقام‌های محلی پاکستان، دلیل بسته شدن گذرگاه را انتقال شعبه خدمات بررسی ویزا و پاسپورت از یک ساختمان به ساختمان دیگر نوشته‌اند، رسانه‌های پاکستانی نوشته‌اند که انتظار می‌رود گذرگاه تورخم به روز دوشنبه بازگشایی شود.