افغانستان

احمد مسعود: در یک ماه ۳۱ حمله در برابر طالبان انجام دادیم

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت در تازه‌ترین گفتگوی خود با مکس جفری، خبرنگار روزنامه بریتانیایی «اسپکتیتور» مدعی شده است که در یک ماه گذشته افراد این جبهه ۳۱ حمله را دذ برابر طالبان انجام داده‌اند.

آقای مسعود مدعی شده است که در صورت حمایت نظامی قادر به پس گیری افغانستان است.

او گفته است: «من صد درصد مطمئن هستم که شکست دادن طالبان امکان پذیر است.»

رهبر جبهه مقاومت تاکید کرده است که مردم افغانستان خواهان برگزاری انتخابات هستند و طالبان از «حمایت توده مردم برخوردار نیستند.»

مسعود با اشاره به افزایش فقر و محرومیت آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان می‌گوید که در دو سال گذشته، تولید ناخالص داخلی افغانستان یک چهارم کاهش یافته است و نیمی از جمعیت در حال حاضر در «فقر مطلق» قرار دارند.

با این حال احمد مسعود به دولت بریتانیا پیشنهاد کرده است که اگر دولت این کشور بودجه جبهه مقاومت را تامین کند به حل مشکل بریتانیا با مهاجرت غیرقانونی کمک خواهد کرد.